Speciální protichemické ochranné oděvy
Chemikalienschutzkleidung
Chemical protective suit

vývoj
OPCH-90 PO
vývoj
vývojová varianta
vývoj
OPCH-05

ECOPROTECT, spol. s r.o.

se zabývá výzkumem, vývojem a výrobou individuálních protichemických ochranných prostředků v civilním (proti průmyslovým chemikáliím) i armádním sektoru (proti bojovým chemickým látkám).

 

Necertifikovaný protichemický oděv OPCH-90 PON

vývoj
vývoj
vývoj

OPCH-90 PON je hermetický, nepřetlakový oděv, zabezpečující vysoký stupeň ochrany před životu nebezpečným prostředím, obsahujícím chemické látky neznámého složení v kapalné i plynné fázi včetmě aerosolů. Je určen pro kompletaci s dýchacím přístrojem a maskou, nesenými na oděvu.

Popis:

Oděv je střihově řešen jako jednodílná kombinéza s kapucí, v níž je zabudována pryžová obličejová těsnící manžeta. Konstrukční řešení umožňuje použití různých typů ochranných masek i dýchacích přístrojů nesených na kombinéze, která je uzavírána podélným plynotěsným zdrhovadlem. OPCH-90 PON lze oblékat na běžnou výstroj. Kombinéza umožňuje použití různých druhů ochranných přileb.

Protichemický ochranný oděv OPCH-90 PON odpovídá požadavkům dle norem ČSN EN 340, 465 a 466. Na výrobek je rozpracován certifikát typu.

Hmotnost:

 • kombinézy (cca 2,8 kg bez dýchacího přístroje a holínek)
 • holínky (cca 3 kg pro velikost č. 10 (45)

Materiál:

 • kombinéza (polyamidová nebo polyesterová tkanina oboustranně opryžovaná butylkaučukovou směsí se sníženou hořlavostí)
 • obličejová manžeta (vulkanizát z brombutylkaučuku)
 • holínky (PVC s ocelovou výztuží ve špičce a podešvi)
 • rukavice (butylkaučuková směs)
 • podvlékací rukavice (integrovaná pletenina Ba/PP)
 • švy (šité na vnější straně izolované elastomerní směsí)

Velikost:

 • kombinéza (univerzální do výšky uživatele 200 cm a hmotnosti 100 kg)
 • holínky (č. 42 - 47)
 • rukavice (2 velikosti)

Barva:

 • signální žlutá