Speciální protichemické ochranné oděvy
Chemikalienschutzkleidung
Chemical protective suit

Firma ECOPROTECT, spol. s r.o. je specializovaná na chemické ochranné oděvy civilního (proti průmyslovým chemikáliím) i armádního (proti bojovým chemickým látkám) sektoru.

Na své výrobky zajišťuje plnohodnotný servis, provádí opravy včetně poruch hermetizace a zajišťuje dodávku náhradních dílů.

Záruční podmínky:

Výrobce ručí za funkčnost oděvu do jeho prvního použití, nejvýše však 5 let při odpovídajícím skladování. Po této době může dojít podle způsobu skladování k chemicko-fyzikálním změnám materiálů, které mohou ovlivnit funkční vlastnosti oděvu. Následné prodloužení použitelnosti může být poskytnuto po celkové revizní kontrole oděvu u výrobce.

Po prvním použití je stanovena záruka na 2 roky. Vztahuje se pouze na zjevné materiálové a funkční závady prokazatelně nezaviněné uživatelem.

Likvidace oděvu - spálením, příp. skládkováním.

Skladování oděvu:

Skladování oděvu musí být zajištěno dle ČSN 63 0001 - Pryžové výrobky - uskladnění a ošetřování kaučuku a výrobků z pryže.

Čistý a suchý oděv je nutné skladovat v suchém a chladném prostředí bez přímého působení tepla a slunečního světla. Prostředí nesmí obsahovat ozón a výpary rozpouštědel. Oděvy lze skladovat v brašnách maximálně ve 2 vrstvách. Oděvy skladované na ramínkách je nejlépe krýt tmavým přehozem či obalem z plastové fólie (součást soupravy).

Závady malého rozsahu:

Lze opravit u uživatele. Týká se to zejména:

  • správného nastavení nebo doplnění víčka ventilu
  • výměny pryžového ventilku
  • zadrhávání zipu (natřít mazací tyčinkou)
  • výměny rukavic nebo holínek
  • opravy malého poškození oděvu

Závady většího rozsahu:

Např. poškození oděvu většího rozsahu, vadnost plynotěsného zipu, utržení spinky nebo porušení zorníku - lze opravit u dodavatele po společném posouzení stavu oděvu.

Oděvy k opravě je nutné dodat v čistém stavu.

Návod k použití:

Návod k použití je přiložen u každé dodávky. Obsahuje podrobný popis jak oblek oblékat a svlékat, ošetřovat, čistit a skladovat. Obsahuje tabulku odolnosti proti vybraným chemikáliím - třídu dle ČSN EN 465, 466 a odolnost v minutách zvlášť pro oděv a rukavice.

POZOR !

Veškerou očistu oděvu je třeba provádět na místě mimo exponovanou zónu, a to tak, aby odpady po čištění neohrožovaly okolní prostředí a osoba odkládající oděv vystupovala do čisté části proti větru.

Při čištění nepoužívat chemických rozpouštědel, jako je např. benzin, toluen, a chlorovaná rozpouštědla.

Při silném znečištění lze materiál oděvu (mimo švy) očistit nitroředidlem (acetonem).