Speciální protichemické ochranné oděvy
Chemikalienschutzkleidung
Chemical protective suit

Firma ECOPROTECT, spol. s r.o. již od roku 1991 vybavuje speciálními výrobky hasičské záchranné sbory České a Slovenské republiky, jaderné elektrárny České republiky a také HZS Českých drah.

ECOPROTECT, spol. s r.o. je přímým pokračovatelem specializovaného pracoviště bývalého Výzkumného ústavu gumárenské a plastikářské technologie ve Zlíně v oblasti výzkumu a vývoje individuálních protichemických ochranných prostředků, které řešilo úkoly pro armádní účely a potřeby civilní ochrany.

Firma ECOPROTECT, spol. s r.o. udržela kontinuitu této činnosti s rozšířenou aplikací na civilní sektor. O úrovni našich výrobků svědčí skutečnost, že protichemická jednotka ČS armády dislokovaná v době krize v Perském zálivu byla vybavena protichemickými oděvy naší firmy s velmi dobrými následnými referencemi. Našimi výrobky byli vybaveni také členové inspekční skupiny protichemické komise OSN v Iráku. I nadále naše firma řeší speciální požadavky ČS armády na ochranu povrchu těla a aktivně se podílí na vývoji ochranných protichemických oděvů na základě zadání MO ČR.

NBCFirma ECOPROTECT, spol. s r.o. je členem skupiny CZECH EXPORTERS DIRECTORY - NBC TEAM

Předmět podnikání:

  • vývoj, expertizní, revisní a poradenská činnost v oblasti výroby speciálních ochranných oděvů, prostředků, pomůcek a zařízení pro ochranu životního prostředí
  • výroba speciálních ochranných oděvů a ochranných pomůcek na bázi tkanin, pryže, plastů a zařízení pro ochranu životního prostředí
  • zpracování gumárenských směsí

ČSN EN ISO 9001:2001 V roce 2004 získala firma ECOPROTECT, spol. s r.o.  Certifikát systému managementu jakosti.

certifikat certifikat certifikat certifikat

vývoj - výroba - expertizy - servis - poradenství